درباره پیک تندباد تهران کد 310


همان‌طور که هر جامعه‌ای ارزش‌های خاص خود را دارد، پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی؛ هم ارزش‌هایی دارد که حفظ و ترویج آن‌ها موجب انسجام و تمایز آن از سایر سازمان‌ها می‌شود. با ملاحظه‌ی فلسفه‌ی فکری مدیریت این مجموعه و همچنین شخصیت کارکنان این سازمان، ایجاد فضایی که در آن، تمامی تفاوت‌ها در کانون رشد و بقای پیک نمونه معنا پیدا کند بسیار حائز اهمیت بوده و بنابراین ما در این مجموعه، خود را با رعایت ارزش‌هایی که از فرهنگ آن سرچشمه میگیرد ، غنی خواهیم کرد.


فهرست ارزش‌¬های سازمانی تایید شده، مبتنی بر فرهنگ پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی به همراه توضیح مفهوم هرکدام از آن‌ها به شرح زیر است:

• روابط شبکه‌¬ای
مدیریت و کارکنان این مجموعه  به دنبال برقراری روابط میان فردیِ فراتر از سِمَت، سطح و واحد هستیم تا با تجربه‌ها و تخصص یکدیگر آشنا شویم و سرمایه‌ی اجتماعی را افزایش دهد.

• تعهد حرفه‌¬ای
کارکنان این مجموعه  به دنبال ارزیابی تعهد؛ در تمامی ابعاد آن بوده و در پی ارزش افزوده‌ی دو طرفه از سمت سازمان و برای سازمان میباشد.

• توانمند سازی
مدیریت این مجموعه به دنبال ارتقای دائمی دانش و مهارت‌ها در ابعاد رفتاری و شغلی، و بهینه‌سازی توانایی‌ها در راستای خواسته‌های هم میهنان عزیز بطوریکه کسب رضایت مشتریان محترم در اولویت پیک نمونه تندباد 310 میدان محسنی میباشد .

• توسعه وتعالی
این مجموعه به دنبال تسهیل تعالی افراد مجموعه میباشد؛ تا جایی که زمینه‌ی تعالی واحدهای سازمانی و خود را فراهم نماید که از آن توسعه رانندگان و مشتریان عزیز مستفیض خواهد شد.

• لذت از همکلامی با مشترکین و انجام کار:
تمامی کارها در پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی برای لذت بردن از انجام کار و از آن مهم‌تر، برای لذتِ دیدنِ حال خوش مشترکین و کارفرمایان گرامی انجام می‌شود.

• حرمت کلام:
پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی برای انجام وظایف منتظر کلمه‌ها میباشد ، نه دستورالعمل و نامه‌ی رسمی؛ درست مثل یک خانواده. عمل خواهد نمود.
• نظارت براجرای تعهدات 
مدیریت و عوامل ستادی پیک نمونه 310 م محسنی از نظارت مستمر برنحوه عملکرد عوامل اجرائی و برخورد صحیح با مشتریان محترم میباشد.

• حساسیت و پاسخگویی به نیاز مشتریان و کارکنان
مدیریت و عوامل اجرایی پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ، شنونده و بیننده‌ی یکدیگر و مشتریان محترم می باشند تا کوچک‌ترین خواسته‌های آن‌ها بی‌جواب نماند و در اسرع وقت نسبت به وظایف محموله اقدام نمایند.
• رهبری تسهیل گرانه
مدیریت (رهبر) پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ، افتخار دارد که از تجارب و حمایت‌های خویش برای تسهیل و پیشبرد این مجموعه  استفاده می‌کند.
• سازمان دوستانه
پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی مجموعه ایست که اعضای آن در جامعه‌ای کار می‌کنند که ملاحظه‌گر و هواخواه آن‌هاست.
• عاملیت
همه‌ی کارکنان این مجموعه ، خودشان را مسئول انجام دادن و یا انجام ندادن کارهای‌شان می‌دانند و این مسئولیت را در تمام مدت زندگی کاری‌شان بوده و پذیرفته اند که همیشه حق با مشتری میباشد.
• با هم کار کردن
مجموعه کارکنان ، پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ؛ مسئولیتی  را که می‌توانیم با هم انجام دهیم، فردی پیش نبرده و از با هم بودن لذت می‌بریم.
• هم دلی
مدیریت و کارکنان پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی متعهدبه  تحلیل و تصمیم منطقی و قانونی بوده تا آن را با کمک و یاری یکدیگر به ثمربرسانیم که موجب تامین رضایت مشتریان محترم و مجموعه گردد.

• هنر شنیدن
مجموعه کارکنان و مدیریت در پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ؛گفته‌ها را می‌شنویم و به دنبال تفسیر نیستیم و خود نیز منظورمان را واضح و بدون تفسیر بیان می‌کنیم..