استخدام همکار


پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی از موتور سواران متعهد و با تجربه جهت مصاحبه ی حضوری و استخدام دعوت به عمل می آورد.

استخدام موتور سوار  و انواع وانت حتما با ضامن (کارمند-بازنشسته) .

حضور همزمان ضامن و راننده هنگام استخدام الزامیست .

مدارک خودرو اصل و فتوکپی .

مدارک شناسایی راننده اصل و فتوکپی .

مدارک شناسایی ضامن اصل و فتوکپی .

فیش حقوقی ضامن .

چهار قطعه عکس .


}