اعلان ها ی پیک تندباد


پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی با دارا بودن کادری مجرب و متعهد با افتخار آمادگی خویش را جهت عقد قرارداد با موسسات –سازمانها و شرکتها و مراکز و..... اعلام میدارد.

}