خدمات ویژه پیک ممتاز

 • نماینده منحصر به فرد منطقه میرداماد و ظفر

  پیک 310 نماینده منحصر به فرد در منطقه میرداماد و ظفر با شعاع 2 کیلومتر میباشد لطفا درصورت مشاهده اعلام نمایندگی با شماره های زیر تماس بگیرید: تلفن : 88227002(21)0098 تلفن : 88546626(21)0098 تلفن : 88546625(21)0098 تلفن : 88546624(21)0098

  ادامه مقاله
 • تکریم ارباب رجوع

  هماطور که هر جامعای ارزهای خاص خود را دارد، پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی؛ هم ارزهایی دارد که حفظ و ترویج آها موجب انسجام و تمایز آن از سایر سازماها مشود. با ملاحظی فلسفی فکری مدیریت این مجموعه و همچنین شخصیت کارکنان این سازمان، ایجاد فضایی که در آن، تمامی تفاوها در کانون رشد و بقای پیک نمونه معنا پیدا کند بسیار حائز اهمیت بوده و بنابراین ما در این مجموعه، خود را با رعایت ارزهایی که از فرهنگ آن سرچشمه میگیرد ، غنی خواهیم کرد.فهرست ارز¬های سازمانی تایید شده، مبتنی بر فرهنگ پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی به همراه توضیح مفهوم هرکدام از آها به شرح زیر است:• روابط شبک¬ایمدیریت و کارکنان این مجموعهبه دنبال برقراری روابط میان فردیِ فراتر از سِمَت، سطح و واحد هستیم تا با تجربها و تخصص یکدیگر آشنا شویم و سرمایی اجتماعی را افزایش دهد.• تعهد حرف¬ایکارکنان این مجموعهبه دنبال ارزیابی تعهد؛ در تمامی ابعاد آن بوده و در پی ارزش افزودی دو طرفه از سمت سازمان و برای سازمان میباشد.• توانمند سازیمدیریت این مجموعه به دنبال ارتقای دائمی دانش و مهارها در ابعاد رفتاری و شغلی، و بهینسازی توانایها در راستای خواستهای هم میهنان عزیز بطوریکه کسب رضایت مشتریان محترم در اولویت پیک نمونه تندباد 310 میدان محسنی میباشد .• توسعه وتعالیاین مجموعه به دنبال تسهیل تعالی افراد مجموعه میباشد؛ تا جایی که زمینی تعالی واحدهای سازمانی و خود را فراهم نماید که از آن توسعه رانندگان و مشتریان عزیز مستفیض خواهد شد.• لذت از همکلامی با مشترکین و انجام کار:تمامی کارها در پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی برای لذت بردن از انجام کار و از آن مهتر، برای لذتِ دیدنِ حال خوش مشترکین و کارفرمایان گرامی انجام مشود.• حرمت کلام:پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی برای انجام وظایف منتظر کلمها میباشد ، نه دستورالعمل و نامی رسمی؛ درست مثل یک خانواده. عمل خواهد نمود.• نظارت براجرای تعهدامدیریت و عوامل ستادی پیک نمونه 310 م محسنی از نظارت مستمر برنحوه عملکرد عوامل اجرائی و برخورد صحیح با مشتریان محترم میباشد.• حساسیت و پاسخگویی به نیاز مشتریان و کارکنانمدیریت و عوامل اجرایی پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ، شنونده و بینندی یکدیگر و مشتریان محترم می باشند تا کوچترین خواستهای آها بجواب نماند و در اسرع وقت نسبت به وظایف محموله اقدام نمایند.• رهبری تسهیل گرانهمدیریت (رهبر) پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ، افتخار دارد که از تجارب و حمایهای خویش برای تسهیل و پیشبرد این مجموعهاستفاده مکند.• سازمان دوستانهپیک نمونه تندباد310 میدان محسنی مجموعه ایست که اعضای آن در جامعای کار مکنند که ملاحظگر و هواخواه آهاست.• عاملیتهمی کارکنان این مجموعه ، خودشان را مسئول انجام دادن و یا انجام ندادن کارهاشان مدانند و این مسئولیت را در تمام مدت زندگی کارشان بوده و پذیرفته اند که همیشه حق با مشتری میباشد.• با هم کار کردنمجموعه کارکنان ، پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ؛ مسئولیتیرا که متوانیم با هم انجام دهیم، فردی پیش نبرده و از با هم بودن لذت مبریم.• هم دلیمدیریت و کارکنان پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی متعهدبهتحلیل و تصمیم منطقی و قانونی بوده تا آن را با کمک و یاری یکدیگر به ثمربرسانیم که موجب تامین رضایت مشتریان محترم و مجموعه گردد.• هنر شنیدنمجموعه کارکنان و مدیریت در پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی ؛گفتها را مشنویم و به دنبال تفسیر نیستیم و خود نیز منظورمان را واضح و بدون تفسیر بیان مکنیم..

  ادامه مقاله
 • اعلان ها ی پیک تندباد

  پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی با دارا بودن کادری مجرب و متعهد با افتخار آمادگی خویش را جهت عقد قرارداد با موسساتndash;سازمانها و شرکتها و مراکز و..... اعلام میدارد.

  ادامه مقاله
 • استخدام همکار

  پیک نمونه تندباد310 میدان محسنی از موتور سواران متعهد و با تجربه جهت مصاحبه ی حضوری و استخدام دعوت به عمل می آورد.استخدام موتور سوارو انواع وانت حتما با ضامن (کارمند-بازنشسته) .حضور همزمان ضامن و راننده هنگام استخدام الزامیست .مدارک خودرو اصل و فتوکپی .مدارک شناسایی راننده اصل و فتوکپی .مدارک شناسایی ضامن اصل و فتوکپی .فیش حقوقی ضامن .چهار قطعه عکس .

  ادامه مقاله